AUDITIA, spol. s r. o.

Další služby

Společnost je od roku 1997 zapsána Ministerstvem spravedlnosti ČR jako znalecký ústav - na základě prokázané kvalifikace a odbornosti dle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících ve znění pozdějších změn (čj. 279/96-00D z 10. 4. 1997 - dále doplňky čj. 279/96-00D z 12. 1. 1998 a čj. 105/2003-ZN z 9. 9. 2003).

V této činnosti využíváme znalostí z oboru účetnictví, finančních analýz, daní a práva při oceňování vybraných aktiv obchodních společností a družstev. Ze specializace znaleckého ústavu vyjímáme:

  • posuzování správnosti, úplnosti a průkaznosti účetnictví
  • oceňování nepeněžitých vkladů vybraných aktiv majetku
  • určení ceny vypořádacích podílů v případě zániku účasti společníka ve společnosti (např. úmrtí společníka a nutnosti zjištění výše jeho majetku pro účely dědického řízení)
  • výše obchodních podílů při převodech mezi společníky
  • posuzování správnosti a průkaznosti provedených inventarizací majetku a závazků
  • hodnocení způsobu vedení informačních systémů a využití prostředků výpočetní techniky při vedení účetnictví podnikatelských a jiných subjektů
  • ekonomické analýzy
  • správa národního majetku
  • oceňování podniku

V této specializaci zpracováváme znalecké posudky pro orgány činné v trestním řízení, dále pro soudní komisaře - notáře, kteří připravují soupisy majetku zůstavitele ke dni úmrtí, popř. ocenění obchodních podílů při jejich převodech za existence společnosti. Dále dle speciálního vyžádání zpracováváme znalecké posudky pro Policii ČR a soudy. Samostatnou specifiku tvoří objednávky podnikatelských subjektů, které připravují změnu právní formy a potřebují ocenění ceny podniku k datu přeměny dle zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev.

© 2004 - 2022 AUDITIA, spol. s r. o.
Webdesign VIKTORIN Computers