AUDITIA, spol. s r. o.

Auditorská činnost

Z hlediska auditorské činnosti provádí společnost ověřování účetních závěrek dle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech a Komoře auditorů České republiky u společností, které podléhají povinnému auditu (viz. § 20 zákona o účetnictví), ale i těch, které povinnému auditu nepodléhají. Z hlediska struktury auditovaných společností se společnost specializuje především na:

 • neziskový sektor:
  • veřejné vysoké školy
  • ostatní neziskové subjekty (nadace, veřejné výzkumné instituce)
  • spolky se specifickým zaměřením (příjemci dotací a grantů)
 • příspěvkové organizace:
  • zřízené státem
  • samosprávními územními celky
© 2004 - 2024 AUDITIA, spol. s r. o.
Webdesign VIKTORIN Computers