AUDITIA, spol. s r. o.

Auditorská činnost

Z hlediska auditorské činnosti provádí společnost ověřování účetních závěrek dle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech a Komoře auditorů České republiky u společností, které podléhají povinnému auditu (viz. § 20 zákona o účetnictví), ale i těch, které povinnému auditu nepodléhají. Z hlediska struktury auditovaných společností se společnost specializuje především na:

 • podnikatelské subjekty v oblastech:
  • výroby (průmysl, potravinářství, vinařství, stavebnictví)
  • obchodu (velkoobchod, maloobchod)
  • služeb (vývoj a prodej software, inženýrská činnost, ostatní služby)
 • neziskový sektor:
  • veřejné vysoké školy
  • ostatní neziskové subjekty (nadace, veřejné výzkumné instituce)
  • občanská sdružení se specifickým zaměřením (příjemci dotací a grantů)
 • příspěvkové organizace:
  • zřízené státem
  • samosprávními územními celky
 • obchodní společnosti družstva v likvidaci
 • obchodní společnosti v konkurzu
 • speciální audity:
  • ověřování grantů dle požadavků grantové agentury, popř. jiného poskytovatele grantu
  • ověřování podle požadavků zahraničního vlastníka s výstupy v anglickém či německém jazyce
  • ověřování správnosti čerpání prostředků poskytovaných z EU

Kolektiv pracovníků je stabilizovaný od samého počátku vzniku společnosti a sestává z auditorů, daňového poradce, dále soudních znalců a specialistů z oboru účetnictví a oceňování. Všichni se příslušné profesi věnují řadu let.

Z hlediska vybavenosti světovými jazyky je společnost vybavena možnostmi komunikovat slovem i písmem v německém jazyce, částečně i v jazyce anglickém.

© 2004 - 2022 AUDITIA, spol. s r. o.
Webdesign VIKTORIN Computers