AUDITIA, spol. s r. o.

Historie, partneři, kontakt

Společnost byla založena v roce 1991 a je registrována Krajským soudem v Brně dne 14. 6. 1991 v oddílu C, číslo vložky 1603. Do vzniku Komory auditorů ČR byla společnost registrována pro auditorskou činnost Federálním Ministerstvem financí - čj. V/1-15 697/91 z 18. 6. 1991. Po založení Komory auditorů dle zákona č. 524/1992 Sb. je společnost registrována mezi prvními auditorskými společnostmi s licencí č. 006 z 19. 4. 1993, tato platí beze změny i po změně zákona č. 93/2009 Sb., ve znění pozdějších změn. Osvědčení č. 006 ze dne 28. 3. 2001 - bylo obnoveno pod stejným číslem. Společnost má zapsánu ochrannou známku ® - registrovanou Rejstříkem ochranných známek pod číslem 272354 ze dne 26. 4. 2005 (název AUDITIA, spol. s r.o.) - IČO 18827853.

Předmět činnosti:

  • auditorská činnost
  • poradenská činnost
    • účetnictví a daně
    • organizační poradenství

Partneři

Ing. Jiří Vrba

Společnost má jediného vlastníka - 100% podíl vlastní: Ing. Jiří Vrba, č. oprávnění 0064 KAČR z 29. 6. 1990. Auditorskou činnost provozuje prostřednictvím právnické osoby AUDITIA, spol. s r. o. (č. oprávnění 006) a s dekretem soudního znalce v oboru účetnictví a oceňování (jmenován předsedou Krajského soudu v Brně v roce 1979).

Výkonným ředitelem a jednatelem společnosti je Ing. Jiří Vrba - od samého vzniku společnosti dosud. Je zakládajícím členem KAČR a jejího právního předchůdce (Unie auditorů ČR) a voleným členem Rady KAČR - od roku 2004 do roku 2007 viceprezidentem KAČR. Poté působil v kárné komisi KAČR a do roku 2014 byl jejím předsedou. Od roku 2015 je opět členem výkonného výboru KAČR (dřívější RADA) a až do roku 2018 vedl výbor povinného průběžného vzdělávání auditorů. V tomto výboru pracuje dodnes. Dále pracuje jako lektor pro auditing v rámci KAČR a řadě dalších vzdělávacích institucí.

Kontakt

Adresa:
Auditia, spol. s r. o.
Pod Kaštany 2294/23
616 00  Brno

Tel./Fax: +420 542 212 367
E-mail: auditia@auditia.cz

Ředitel a jednatel společnosti:
E-mail: jiri.vrba@auditia.cz
Telefon: +420 602 536 856

© 2004 - 2024 AUDITIA, spol. s r. o.
Webdesign VIKTORIN Computers