AUDITIA, spol. s r. o.

Poradenská činnost

 • účetnictví
  • metodika a pomoc při řešení netypických účetních operací
  • sledování novinek v účetní legislativě
  • tvorba metodických listů (viz aktuality)
  • pravidelné semináře k roční účetní závěrce
 • daně
  • průběžné daňové poradenství
  • řešení vybraných složitých daňových problémů
  • sledování novinek v daňové legislativě
  • dohled nad plněním veškerých daňových povinností
  • tvorba metodických listů (viz aktuality)
 • ekonomicko-organizační poradenství
  • změna organizačních struktur a vnitřního uspořádání
  • personální poradenství
  • řešení změn právních forem, přeměn, prodeje podniku (popř. jejich části)

Tato činnost je prováděna souběžně s auditem u klientů celoročně, což vytváří jistotu neustálé metodické podpory i mimo vlastní audit účetních závěrek. Kontinuální dlouhodobé působení u klientů tvoří základní filosofii celkové úrovně poskytovaných služeb.

Smyslem této spolupráce je i důvěra klientů k našim znalostem a zkušenostem, kteří se předem obracejí s konzultací před závažným rozhodnutím, která mohou mít významné účetní a daňové souvislosti.

© 2004 - 2022 AUDITIA, spol. s r. o.
Webdesign VIKTORIN Computers